Cisowski Jerzy Maciej

Jerzy Cisowski. (Źródło: via Jerzy Cisowski).

Jerzy Maciej Cisowski urodził się 2.06.1946 r. w Tarnowie, jako syn Władysława, lekarza wetery­narii i Janiny z d. Tokarskiej. Miał czworo rodzeństwa. W wieku szkolnym zainte­resował się lotnictwem. Po ukończeniu l Liceum Ogólno­kształcącego w Tarnowie w 1964 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wstąpił do reaktywowanego właśnie (przez ówczesnego studenta Edwarda Margańskiego) Koła Naukowego Lotników, gdzie uczestniczył w pracach grupy projektującej samolot EM-5A.

W 1972 r. uzyskał dyplom mgr inż. i rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komuni­kacyjnego WSK w Mielcu na stanowisku konstruktora (później specjalisty- konstruktora). Dzięki porozumie­niu między Uczelnią i OBRSK o budowie prototypów samolotu EM-5A w Mielcu, kontynuował pracę przy tym samolocie. uczestniczył również w pracach przy projekcie samolotu bojowo-treningowego PZL M16. W późniejszym okresie wszedł do zespołu konstrukcyjnego inż. Józefa Oleksiaka, opracowującego projekt samolotu rolniczego PZL M18 "Dromader". W 1976 r. podjął pracę, jako pracownik techniczny, w powstałym wówczas Instytucie Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Gdy się ożenił, z powodów mieszkaniowych był zmu­szony przenieść się do Krakowa, gdzie znalazł pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL- Kraków, jako specjalista konstruktor. Zajmował się badaniami zespołu chłodzącego do śmigłowca PZL W-3 "Sokół" oraz obsługą konstrukcyjną uruchamianej właśnie w Andry­chowie licencyjnej produkcji silników Perkins, która nie doszła do skutku. Ok. 1981 r. rozpoczął pracę jako star­szy projektant w Biurze Projektów Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, gdzie zajmował się projekto­waniem nietypowych urządzeń przemysłowych.

W 1986 r. podjął pracę w założonym w tym roku Zakład Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego E. Margański, mieszczącym się początkowo na Żarze. W okresie kilku lat obsłużył od strony konstrukcyjnej i technologicznej ponad 100 remontów szybowców drew­nianych i laminatowych. Po przeniesieniu się Zakładu do Bielska, był wraz z E. Margańskim współkonstruktorem szybowca akrobacyjnego Swift S-1. Następnie brał udział w pracach przy obsłudze produkcji tego szybowca. Razem z mgr  inż. Edwardem Margańskim przerobii na Żarze szybowiec SZD-22 "Mucha Standard" na motoszybowiec "Moto-Mucha Standard" z napędem w przodzie kadłuba.

Ok. 1992 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Doświadczalno-Produkcyjnym Szybownictwa (SZD) w Bielsku, gdzie został kierownikiem Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Prowadził próby statyczne m.in. szybowca PW-6. Praca ta pogłębiła jego doświadczenia dotyczące zastosowań konstrukcji kom­pozytowych.

W tym okresie pracował jeszcze ok. roku w Serwisie Samolotów Historycznych J. Karasiewicz przy porząd­kowaniu i uzupełnianiu dokumentacji samolotu Bücker T-131 ”Jungmann” oraz uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 1991 przy projekto­waniu i budowie repliki samolotu RWD-5R. Opracował projekt dwuosobowego samolotu amatorskiego "Tukan".

W latach 1996-2003 pracował na stanowisku głów­nego konstruktora w firmie Remos Sp.z o.o. w Bielsku-Białej. Tu pod jego kierunkiem został zaprojekto­wany i wyprodukowany w ponad 100 egzemplarzach samolot ultralekki G-3 "Mirage".

Na początku 2004 r. podjął pracę na część etatu w Zakładzie Szybowcowym Jeżów. W latach 2003- 2004 na zlecenie firmy Bilsam Enterprises Polska Spółka z o. o. zaprojektował dwumiejscowy samolot ultralekki "Sky Cruiser". Projekt ten jednak upadł, ale został wykupiony przez niemiecko- belgijsko- luksemburską spółkę B.O.T. Aircraft Limited. Konstruktorem prowadzącym pozostał Jerzy Cisowski i po wielu modyfikacjach samolot wdrożono do produkcji pod nazwą B.O.T Aircraft SC07 "Speed Cruiser".

W 2009 r. dokonał obliczeń szybowca amator­skiego "Axel" i przeprowadził jego próby statyczne. Pracował w firmach Kaiser (samolot DEKO-6 ”Whisper”) i Aviacom.PL Sp. z o.o. (samolot AF-129). Od 2007 r. na Politechnice Warszawskiej. Brał udział w pracach nad samolotami sportowymi  Opal-1, bezzałogowcem rozpoznawczym PW-141 "Samonit".

Konstrukcje:
Margański-Cisowski " Moto-Mucha Standard", lata 1990- te (?), motoszybowiec amatorski.
Swift S-1, 1990, szybowiec akrobacyjny.
Cisowski "Twist Master", 1995, projekt szybowca akrobacyjnego.
Cisowski "Tukan", 1995, projekt samolotu sportowego.
Remos G-3 ”Mirage”, 1997, ultralekki samolot sportowy .
Bilsam Aviation ”Sky Cruiser”, 2005, ultralekki samolot sportowy.
B.O.T Aircraft SC07 "Speed Cruiser", 2009, ultralekki samolot sportowy.

Źródło:

[1] ”Problemy rozwoju samolotów rodziny EOL”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 19 (2/2006).
[2] Pod redakcją Andrzeja Glassa i Tomasza Murawskiego "Polskie Szybowce 1945-2011. Problemy rozwoju". Wydawnictwo SCG. Bielsko-Biała 2012.
[3] Jan Roman Cisowski - informacje.
[4] "Motoszybowce przerabiane z szybowców". Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe im. Antoniego Kocjana.
[5] Brychczyński G. "Stan i perspektywy polskiego przemysłu lotniczego – cz. II". Strona Główna - SAMOLOTY.PL - wszystko o lataniu.
blog comments powered by Disqus