Chmieliński Grzegorz (Gregory)

Emigrant z Polski Grzegorz (Gregory) Chmieliński, zamieszkały w Chicago, opracował projekt maszyny latającej. Wynalazek zgłoszony w grudniu 1917 r. do US Patent Office uzyskał amerykański patent w sierpniu 1918 r.

Konstrukcje:
Chmieliński "Flying Machine", 1917, projekt aerodyny bombowej i transportowej.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus