CAMS-37, 1926

Latająca łódź lub amfibia obserwacyjna, rozpoznawczo-bombowa, transportowa i łącznikowa. Francja.
Amfibia obserwacyjna, rozpoznawczo-bombowa, transportowa lub łącznikowa CAMS-37. (Źródło: archiwum).

Wersja CAMS-37A3, latająca łódź lub amfibia rozpoznawczo -bombowa.
Wersja CAMS-37/2, amfibia obserwacyjna.
Wersja CAMS-37/II, latająca łódź lub amfibia, transportowa.
Wersja CAMS-37/6, latająca łódź transportowa i łącznikowa.

W Polsce.

W kwietniu 1930 r. wytwórnia Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz złożyła propozycję (razem z Lublin R-VIII i Lublin R-XV) na dostawę wodnosamolotów francuskich, których budowę na prawach licencyjnych można było by uruchomić w kraju: w tym CAMS-37A3, oraz CAMS-46ET2, CAMS-55HB, LeO H-18E2, LeO H-193, Villiers-26. Propozycja nie została przyjęta.

W czerwcu 1936 r. firma CAMS złożyła ofertę na dostawę 3 egz. amfibii obserwacyjnych CAMS-37/2 dla Rzecznej Eskadry Lotniczej jako następcę amfibii Schreck FBA-17HMT2. Warunek MDL zastąpienia wyprofilowanego spodu łodzi płaskim dnem został przez wytwórnię przyjęty. Jednak we wrześniu 1936 r. zrezygnowano z tego samolotu. Proponowano również dostawę wersji transportowej CAMS-37/II i transportowo-łącznikowej CAMS-37/6. Również i one nie zostały zamówione.

W lutym 1937 r. wytwórnia CAMS-Potez zaproponowała kilka następnych konstrukcji, w tym zmodernizowany CAMS-37A przeznaczony również dla REL. Również i ta oferta spotkała się z odmową.

Konstrukcja:

Dane techniczne:

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus