Benni samolot, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.
Paweł Benni w latach 1911- 1913 opatentował we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA oraz w Austrii urządzenie pilota automatycznego i stabilizatora lotu opartego na wahadle.

Wacław Kościanowski podaje w swoich wspom­nieniach, że wynalazca prowadził także prace kon­struktorskie, pracując nad budową samolotu. Nie precyzuje bliżej zakresu tych prac datując je na 1910 r. Nie jest wykluczone, że chodziło jedynie o modele, które mógł wykorzystywać dla doświadczeń z opracowywanym projektem stabilizatora. Mogły to być nawet modele nie tyle samolotu co stabilizatora stanowiącego później przedmiot patentu wynalazcze­go. Brak w innych źródłach informacji o pracach konstruktorskich Benniego, nie wiadomo też czy i na ile zdołał swój stabilizator zrealizować, o ile w ogóle jego wykonanie podjął.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus