Brzozowski Witold

Inż. Witold Brzozowski przed wybuchem II wojny światowej pracował w Instytucie Technicznym Lotnictwa w Warszawie. W czasie wojny znalazł się w Kanadzie. W 1942 r. znalazł się w składzie kanadyjskiego Zespołu Technicznego, którego celem było opracowanie przyszłego samolotu pasażerskiego. Prace te były prowadzone w ramach firmy Canadian Vickers w Montrealu. Powstała w 1944 r. firma Canadair Ltd. przejęła całość firmy Canadian Vickers. W okresie tym firma produkowała amfibie patrolowe Consolidted PBY-5 ”Canso”, jak również samoloty pasażerskie Canadair ”North Star” na licencji samolotu Douglas DC-4.

Witold Brzozowski opuścił firmę Canadair w 1946 r. i założył własną firmę Jet Helicopter Corp.. W firmie opracowano projekt śmigłowca B-36 z napędem strumieniowym wirnika. Po przeniesieniu firmy do USA wykonano prototyp. Pomimo obiecujących prób wstępnych firma nie znalazła poparcia finansowego i została zlikwidowana w 1947 r.

Konstrukcje:
Jet Helicopter B-36, ok. 1947, śmigłowiec doświadczalny.

Źródło:

[1] Basiukiewicz S. ”Wkład Polaków w projekt Avro Arrow”. The New Link. Biuletyn Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie nr 4/2007.
[2] ”Lotnictwo na Politechnice Warszawskiej w okresie międzywojennym”. ”varsovia.pl”
blog comments powered by Disqus