Bruner (Brüner) Zygmunt

Zygmunt Bruner (Brüner) 11.11.1913 r. został członkiem zwyczajnym Związku Awiatycznego Stu­dentów Politechniki Lwowskiej (ZASPL). Od 1913 r. jako student Politechniki Lwowskiej był członkiem Sekcji Budowy Aparatów ZASPL. Później przeniósł się do Królestwa Polskiego. W 1916 r. jako student Politechniki Warszawskiej, był jednym z założycieli Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej.

Był słuchaczem Pierwszych Kursów Lotniczych prowadzonych od 26.02. do 15.05.1917 r. w Warszawie z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Żeglugi Napowietrznej. Zakończył je egzaminem, złożonym w drugiej połowie maja 1917 i uzyskaniem świadectwa ukończenia Kursów.

W pierwszej połowie 1928 r. inż. Zygmunt Bruner, pracujący we francuskiej wytwórni lotniczej Avions Bernard, opracował projekt metalowego górnopłata w trzech wersjach: jednosilnikowej T-200 (oznaczana również jako PZL T-200), dwusilnikowej T-400 (oznaczana również jako PZL T-400) i trójsilnikowej T-600 (oznaczana również jako PZL T-600). W oznaczeniach tych liczba oznaczała łączną moc silników. Projekt ten złożył na ogłoszony w końcu 1927 r. przez Ministerstwo Komunikacji konkurs na samolot pasażerski.

Wytwórnia PZL nawiązała współpracę z inż. Brunerem i podjęła się budowy samolotu T-600 pod oznaczeniem PZL-4.

Konstrukcje:
T-200 (PZL T-200), 1928-1929, projekt samolotu pasażerskiego.
T-400 (T-440) (PZL T-400; PZL T-440), 1928-1929, projekt samolotu pasażerskiego.
PZL-4 (T-600), 1932, samolot pasażerski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[4] Koło Naukowe Lotników.
[5] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.

blog comments powered by Disqus