Bojanowski Julian

Stoją od lewej: Wiktor Leja, NN., Tadeusz Chyliński i Julian Bojanowski. (Źródło: via Rafał Chyliński).

Julian Bojanowski był pilotem doświadczalnym oraz m.in. współkonstruktorem szybowca zawodniczego SZD-9 bis "Bocian Z".

Konstrukcje:
SZD-9 bis ”Bocian Z”, 1956, szybowiec wyczynowy.

Źródło:

[1] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
[2] Inormacje uzyskane od Rafała Chylińskiego.
blog comments powered by Disqus