Bohatyrew "Miś", 1925

Szybowiec amatorski. Polska.
Szybowiec ”Miś” w locie. (Źródło: Praca zbiorowa ”Album Dziesięciolecia Lotnictwa Polskiego”. Nakładem Wydawnictwa Lotnik. Poznań 1930).

Szybowiec ”Miś” skonstruował inż. Michał Bohatyrew. Został zbudowany w WWS ”Samolot” w Poznaniu przy wykorzystaniu elementów płatów od samolotu Hanriot H-28.

Na ”Misiu” w II Wszechpolskim Konkursie Szybowców rozegranym w dniach 17 maja - 14 czerwca 1925 r. na Oksywiu koło Gdyni startował sierż. W. Wrembel. W drugim locie 29.05.1925 r. trwającym 24 s podmuch wiatru spowodował uszkodzenia szybowca. Podczas remontu na szybowcu zmieniono podwozie kołowe na płozy. Pilot za wykonane loty otrzymał trzy pierwsze nagrody: za najdłuższy czas lotu - 65 s uzyskany w pierwszym locie 26 maja 1923 r. i za najdłuższy czas lotu przy słabym wietrze - 22 s, oraz za największy łączny czas lotów -15 min. 55 s w 26 lotach. Konstruktor szybowca otrzymał pierwszą nagrodę za najlepiej latającą konstrukcję. W listopadzie i grudniu 1925 r. ”Miś” wziął udział w wyprawie szybowcowej do Dukli, zorganizowanej przez studentów Sekcji Lotniczej Politechniki Warszawskiej. Wyprawa miała na celu znalezienie odpowiednich terenów szybowcowych i zbadanie ich. Pilot W. Wrembel wykonał wówczas na nim jeden lot - uszkadzając szybowiec, który później nie został już wyremontowany.

Na szybowcu ”Miś” wzorowany był szybowiec ”Rywal” zbudowany przez Tadeusza Garsteckiego i Kazimierza Wrońskiego w Poznaniu w 1925 r.

Konstrukcja.
Jednomiejscowy górnopłat typu parasol o konstrukcji drewnianej.
Płat prostokątny od samolotu Hanriot H-28 dwudźwigarowy, z krytym sklejką kesonem, sięgającym do pierwszego dźwigara, pozostała część płata kryta płótnem. Środkowa część płata w postaci baldachimu umocowanego do kadłuba na czterech stalowych rurach, które nad baldachimem zbiegały się w koziołek. Zewnętrzne części płata usztywnione linkami mocowanymi do koziołka i dołu kadłuba. Profil płata jak samolotu Hanriot H -28. Cięciwa płata 1,7 m.
Kadłub o przekroju pięciokątnym z przodu i prostokątnym z tyłu. Góra przodu kadłuba kryta blachą aluminiową, kabina odkryta. Sterownica w postaci drążka sterowego i orczyka. Wejście do kabiny ułatwiał stopień w lewej burcie kadłuba.
Usterzenie kryte płótnem, składające się ze stateczników i sterów o rogowym odciążeniu aerodynamicznym.
Podwo­zie początkowo z dwoma kołami na wspólnej osi, a później w postaci dwóch amortyzowanych płóz jesionowych. Płoza ogonowa amortyzowana sznurem gumowym.

Dane techniczne ”Miś” (wg [2]):
Rozpiętość- 10,0 m, długość- 6,0 m, wysokość- 2,0 m, powierzchnia nośna- 17 m2.
Masa własna- 110 kg, masa użyteczna- 60 kg, masa całkowita- 170 kg.

Galeria

  • Szybowiec amatorski ”Miś”. (Źródło: Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1976).
  • Szybowiec ”Miś”, II Konkurs Szybowców na Oksywiu. (Źródło: ze zbiorów Sławomira Krymskiego via www.piotrp.de).
  • Szczegóły konstrukcyjne szybowca ”Miś”. (Źródło: forum.odkrywca.pl).
  • Start szybowca ”Miś” w czasie zawodów na Oksywiu koło Gdyni. (Źródło: archiwum).
  • Bohatyrew ”Miś”, rysunek w rzutach. (Źródło: Glass Andrzej ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”).

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
blog comments powered by Disqus