Blériot-SPAD 33 (Berline-SPAD 33), 1920
(Blériot-SPAD 46 / Berline-SPAD 46, Blériot-SPAD 56 / Berline-SPAD 56)

Samolot pasażerski. Francja.
Samolot pasażerski Blériot-SPAD 33 bis francuskich linii lotniczych. (Źródło: Flight. July 7, 1921).

W Polsce.

W dniu 7.07.1920 r. francusko-rumuńskie przedsiębiorstwo Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne, w skrócie CFRNA uzyskało od władz polskich koncesję na uruchomienie regularnej linii lotniczej między Warszawą a Pragą Czeską. Wymienione połączenie było kolejnym ogniwem eksploatowanej już linii Paryż-Strasburg-Praga. Dzięki niemu Warszawa uzyskała szybkie połączenia z kilkoma stolicami europejskimi. Towarzystwo lotnicze Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne zmieniło w dniu 1.01.1925 r. nazwę na Compagnie Internationale de Navigation Aerienne, w skrócie CIDNA, które z kolei w dniu 1.09.1933 r.- wraz z czterema innymi francuskimi towarzystwami lotniczymi (SGTA, Air Union, Air Orient, Aeropostale)- weszło w skład upaństwowionego przedsiębiorstwa Air France. Loty na linii rozpoczęto w dniu 20.09.1920 r. Działalność przewozowa na linii Warszawa-Praga-Warszawa była prowadzona prawie przez cały okres międzywojenny. Zawieszenie komunikacji na tej linii nastąpiło jesienią 1938 r., po zaborze ziem sudeckich Czechosłowacji przez wojska hitlerowskich Niemiec.

Przedsiębiorstwo było zobowiązane do zatrudniania Polaków jako pilotów i mechaników. Ponadto samoloty znajdujące się na terenie Polski na wypadek wojny miały ulec przymusowej sprzedaży władzom polskim. W omawianym okresie linia obsługiwana była przez kilka typów maszyn. W pierwszych latach eksploatacji na linii latały samoloty typu Potez VII ”Limousine”. W 1923 r. wprowadzono do komunikacji udoskonaloną wersję poprzedniego samolotu Potez IX.

W 1924 r. na skutek interwencji Ministerstwa Kolei Żelaznych warunki podróżowania wydatnie się poprawiły. Towarzystwo CFRNA wprowadziło na linię wygodniejsze samoloty typu Blériot-SPAD 33, Blériot-SPAD 46 i Blériot-SPAD 56. Maszyny te były pierwszymi konstrukcjami budowanymi specjalnie dla potrzeb komunikacji lotniczej. Na samolotach tych typów latali również polscy piloci, m.in. Antoni Mroczkowski, który pracował w Compagne Franco-Romaine od marca 1922 r. do 30.04.1925 r.

Pod koniec 1927 r. użyto do eksploatacji samolotu typu Potez 32, a w 1932 r. po jego wycofaniu wprowadzono trzysilnikowe Fokkery F-VII/3M. Wreszcie w latach 1937-1938 pojawiły się ponownie samoloty konstrukcji i produkcji francuskiej. Były to trzysilnikowe samoloty Wibault 283 oraz dwusilnikowe maszyny Potez 62.

Konstrukcja SPAD 46:
Dwupłat. Załoga- , pasażerów- 5.
Kabina pasażerów zakryta.
Podwozie klasyczne stałe.

Silnik- rzędowy:
- SPAD 46- Lorraine-Dietrich o mocy 309 kW (420 KM).

Dane techniczne SPAD 46 (wg [1]):
Prędkość- ok. 190 km/h.

Galeria

  • Bolesław Orliński (z lewej) jako pilot towarzystwa lotniczego Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne przy samolocie typu Blériot-SPAD. (Źródło: Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 4/1997).

Źródło:

[1] Mikulski M., Glass A. ”Polski transport lotniczy 1918-1978”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1980.
[2] Kowalski T. J., Malinowski T. ”Mała encyklopedia lotników polskich”. Tomik 1. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1983.
blog comments powered by Disqus