Błażewicz Witold

Witold Błażewicz uczestniczył w latach 1956-1959 w opracowaniu projektu motoszybowca AW-31 (AW-5L). W pracach projektowych uczestniczyli również: Andrzej BrzozaBohdan Jancelewicz, Jerzy Jędrzejowski, Sławomir Makaruk, Wiesława Łanecka, Wanda Szemplińska i Jacek Stupnicki. Budowa motoszybowca nie została ukończona.

W końcu lat 1980-tych dr inż. Witold Błażewicz z Politechniki Warszawskiej opracował koncepcję wykorzystania zespołów konstrukcyjnych szybowca SZD-9 ”Bocian” do zbudowania motoszybowca ”Moto-Bocian”.

Konstrukcje:
AW-31 (AW-5L), 1959, projekt motoszybowca amatorskiego.
SZD-9 ”Moto-Bocian”, motoszybowiec.
PZL-107 ”Kaczor”, 1990, projekt samolotu rolniczego.

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] Borzęcki J. ”Na własnych skrzydłach”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
[3] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
[4] Skrzydlata Polska nr 3/1978.
blog comments powered by Disqus