Bień Jerzy

Zjawiskiem poduszki powietrznej zainteresowano się bliżej w Polsce w 1958 r. Na początku 1959 r. w Instytucie Lotnictwa zespół kierowany przez mgr. inż. Jerzego Bienia rozpoczął stałe badania nad szeregiem modeli latających na zasadzie tego zjawiska. Pozwoliło to na dokonanie oceny wpływu różnych parametrów. Na podstawie przeprowadzonych badań zbudowany został w IL dwuosobowy poduszkowiec doświadczalny. Pierwsze próby wykonano na początku 1961 r. Inny pojazd został zaprojektowany przez tego samego konstruktora w 1962 r. na zlecenie Centralnego Biura Kostrukcyjnego Urządzeń Budowlanych (Poduszkowiec CBKUB).

Konstrukcje:
IL poduszkowiec doświadczalny Bienia, 1961, poduszkowiec doświadczalny.
Poduszkowiec Centralnego Biura Konstrukcyjnego Urządzeń Budowlanych (CBKUB), 1962, poduszkowiec transportowy.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
blog comments powered by Disqus