Baranowski samolot (patent), ok. 1994

Projekt samolotu. Polska.
Projekt samolotu Brunona Baranowskiego. (Źródło: Baranowski B. ”Samolot”. Biuletyn Urzędu Patentowego nr 20/1994).
W 1994 r. Brunon Baranowski, zamieszkały Rumii, otrzymał patent na samolot, który charakteryzuje się tym, że małe skrzydło znajduje się w czasie lotu z przodu samolotu.

Źródło:

[1] Baranowski B. ”Samolot”. Biuletyn Urzędu Patentowego nr 20/1994.
blog comments powered by Disqus