Baranowski Brunon

Brunon Baranowski, zamieszkały Rumii, otrzymał w 1994 r. patent na samolot, który charakteryzuje się tym, że małe skrzydło znajduje się w czasie lotu z przodu samolotu.

Konstrukcje:
Baranowski-samolot, 1994, projekt samolotu.

Źródło:

[1] Baranowski B. ”Samolot”. Biuletyn Urzędu Patentowego nr 20/1994.
blog comments powered by Disqus