Balon zaporowy Archangielski-Godunow, lata 1940-te (?)

Balon zaporowy. ZSRR.

W Polsce.

W okresie powojennym stosowano w Wojsku Polskim balony zaporowe. Pododdziały balonów zaporowych podporządkowane jednostkom artylerii przeciwlotniczej dysponowały balonami o objętości 270-350 m3 oraz 600 m3 konstrukcji W. N. Archangielskiego i K. D. Godunowa. Sciągarka była zabudowana na samochodzie GAZ. Balony mogły być używane pojedynczo i w tandemie. Sprzętem tym dysponowała również Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej. Wobec rozwoju lotnictwa zmalała rola i znaczenie tego środka obrony przeciwlotniczej. Czynniki te stały się przyczyną wycofania balonów zaporowych z wyposażenia wojska.

Konstrukcja:

Dane techniczne (wg [1]):
- typ I: objętość- 270-350 m3, pułap- 2000-4200 m,
- typ II: objętość- 600 m3, pułap- do 6000 m, bezpieczna prędkość wiatru- do 8-10 m/s, graniczna prędkość wiatru- 20 m/s.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
blog comments powered by Disqus