CWL- Dumasse, ok. 1924

Samolot wojskowy. Polska.

W 1923 r. istotnym problemem w Centralnych Warsztatach Lotniczych był prawie całkowity brak inżynierów. Podejmowali oni pracę w CWL, albo po ukończeniu francuskiej szkoły École Nationale Superieur Aeronautique lub po uzyskaniu dyplomu w Politechnice Warszawskiej czy Politechnice Lwowskiej. Mając świadomość braków personalnych , dowódca lotnictwa polskiego gen. François-Leon Leveque próbował zorganizować biuro konstruktorskie, zatrudniając m.in. francuskiego konstruktora Dumasse.

Opracowany został wówczas projekt dwupłatowego samolotu wojskowego, o którym brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Majewski Mariusz W. "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej". Wydawnictwo ZP Poligrafia. Warszawa 2006.

blog comments powered by Disqus