Wydział Studiów Technicznych Polskich Sił Powietrznych

Konstrukcje:
Dąbrowski "Gazela" (1943), 1943, projekt samolotu szkolnego.

Źródło:

[1] Morgała A. „Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Piłatowicz J. (pod redakcją) "Inżynierowie polscy XIX i XX wieku". Tom VII. Polskie Towarzystwo Historii Techniki. Wydawnictwo Retro-Art. Warszawa 2001.
[3] Cynk J. B. "Taś-Taś czyli Duckling". Skrzydlata Polska nr 8/2007.
blog comments powered by Disqus