Z-75 "Spring Wing", ok. 1976

Lotnia. Polska.
Sprężyste skrzydło Z-75 ”Spring Wing” Jerzego Wolfa z Instytutu Lotnictwa podczas pokazu lotni w Warszawie, 23.05.1976 r. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 25/1976).

Lotnia Z-75 ”Spring Wing” została skonstruowana przez doc. dr. inż. Jerzego Wolfa na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce przez w Instytucie Lotnictwa. Była to lotnia doświadczalna, która otrzymała sprężyste skrzydło (membranopłat).

Konstrukcja przypomina lotnię II ge­neracji. Skrzydło otrzymało zmodyfikowany profil Liebecka, który narzucają żebra z cienkiej blachy duralowej. Istota sprężystego skrzy­dła polega na tym, że gumowe sznury po­wodują napięcie powłoki, a wiotkie dotych­czas żebra ustawiają się prostopadle do po­włoki i usztywniają ją. Podatność skrzydła na podmuchy zmniejsza przeciążenia wystę­pujące w nim. Łatwiej też szybować atmosferze turbulentnej, bo siły od podmu­chów najpierw powodują deformację elastycznej powłoki-  która pełni niejako rolę amortyzatora- a dopiero potem przeno­szą się na szkielet.

Ta bardzo ciekawa lotnia została zademonstrowana w maju 1976 r. podczas pokazu lotni w Warszawie.

Dalszym rozwojem konstrukcji były lotnie Z-75-7 i Z-77.

Konstrukcja:

Dane techniczne Z-75 (wg [1]):
Rozpiętość- 9,5 m, długość po złożeniu- 2,6 m, powierzchnia nośna- 16 m2, wydłużenie- 5,6.
Masa lotni- 15 (wg [3]- ok. 20) kg.
Zakres prędkości- 20-60 km/h, minimalna prędkości opadania- 0,8 m/s, doskonałość- 10.

Galeria

  • Sprężyste skrzydło Z-75 w widoku z tyłu. Zwraca uwagę prze walcowany, spłaszczony profil rur. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 25/1976).
  • Końcówka sprężystego skrzydła Z-75. Widoczne są liny gumowe napinające płat. Zamiast powszechnie używanych usztywniających lin stalowych zastosowano odpowiedni drut stalowy. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 25/1976).

Źródło:

[1] Stafiej W. ”Lotniarstwo”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1978.
[2] Kibiński J. ”Lotniarstwo dla każdego”. Biblioteczka Skrzydlatej Polski. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1989.
[3] "Lotnie po raz pierwszy w Warszawie". Skrzydlata Polska nr 25/1976.
blog comments powered by Disqus