Vega Drachenbau Pawel Wierzbowski

Firma Vega Drachenbau została założona w styczniu 1982 r. w Micheldorf (Górna Austria) przez wrocławianina, członka sekcji lotniowej Akademii Wychowania Fizycznego- Pawła Wierzbowskiego.Pierwszą lotnią produkowaną seryjnie była "Vega 16" oraz jej wersje rozwojowe: "Vega 84", "Vega 16 PR" oraz skrzydła do motolotni: "Vega 16 TR" i "Vega Duo". Od 1988 r. w produkcji znajdowała się rodzina legendarnych lotni wyczynowych "Vega MX".

Firma stała się jednym ze znaczących producentów lotni europejskich, a Vegi długo utrzymywały się na czołowych pozycjach w zawodach i mistrzostwach.

W firmie powstały wózki motolotniowe "MotoVega 16" i "Vega Duo Trike".

Firma zakończyła działalność w lutym 1997 r.

Konstrukcje:
Vega Drachenbau "Vega 16" / "Vega 84" / "Vega Duo", ok. 1982, lotnia, skrzydło motolotni.
Vega Drachenbau "MotoVega 16", 1983, motolotnia.
Vega Drachenbau "Vega Duo Trike", II połowa lat 1980- tych (?), wózek motolotniowy.
Vega Drachenbau "Vega Alfa", ok. 1988, lotnia.
Vega Drachenbau "Vega MX" / MX I / MX II / MX III, 1988, lotnia wyczynowa.

Źródło:

[1] Ginter B. ”Lotnictwo amatorskie na Dolnym Śląsku”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[2] lotnie * VEGA * | PAWEL WIERZBOWSKI – moja pasja – lotnie!.
[3] Prospekt reklamowy motolotni "Vega Duo".
blog comments powered by Disqus