Sobieszczański "Mona IV", ok. 1975

Lotnia. Polska.

Konstruktorem i budowniczym lotni ”Mona IV" był Witold Sobieszczański.

W maju 1976 r. na lotni ”Mona IV” Witold Sobieszczański wykonał w Warszawie lot holowany za motorówką. Lina holownicza miała długość ok. 70 m i po osiągnięciu przez pilota ok. 30-40 m nastąpiło wyczepienie i lot ślizgowy na plażę wiślaną, trwający ok. 15 sekund. Następny lot holowany wykonał Janusz Wasilewski. Loty te spowodowały powstanie w Warszawie grupy entuzjastów latania na holu. Do grupy tej należeli Witold Sobieszczański, Janusz Wasilewski, Jerzy Gal i Marek Kruszczyński.

Źródło:

[1] Wasilewski Janusz ”Osiągnięcia w lotach holowanych”. Skrzydlata Polska nr 16/1979.
blog comments powered by Disqus