Rodzewicz Mirosław

W 1974 r. Mirosław Rodzewicz zbudował swoją pierwszą lotnię, wzorowaną na konstrukcji amerykańskiej lotni  Eipper Formance ”Flexi Flyer”. Natomiast w 1979 r. zbudował motolotnię. Powstała w wyniku zamontowania na kilu lotni niewielkiego silnika z otunelowanym śmigłem.

Zamieszczał artykuły w Skrzydlatej Polsce i Horyzontach Techniki o aerodynamice, projektowaniu czy zawodach. Konstruował, badał i oblatywał najbardziej wymyślne i nietypowe urządzenia latające.

W 1984 r. mgr. inż. Mirosław Rodzewicz został przewodniczącym Akademickiego Ośrodka Konstrukcyjnego (AOK) działającego w ramach Wydziału Doświadczalnego Kompozytów Polimerowych KOMPOL Instytutu Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej.

W późniejszym okresie był wieloletnim przewodniczącym Komisji Lotniowej, a następnie Mikrolotowej Aeroklubu Polskiego.

Konstrukcje:
Rodzewicz "Flexi Flyer", 1974, lotnia.
AKL (Rodzewicz-motolotnia), 1979, motolotnia.

Źródło:

[1] ”Kompol s.c.”

blog comments powered by Disqus