Manta "Fledgling", 1974

Lotnia.
W Polsce.

Na bazie szkieletu lotni Manta "Fledgling” został zbudowany ultralekki samolot sportowy (motolotnia) Kasperwing, konstrukcji Witolda Kasprzyka (Witolda Kaspera) oraz Steve Grossrucka.

blog comments powered by Disqus