Kompol "Stratus M-14", 1991

Skrzydło motolotni. Polska.
Lotnię ”Stratus M-14” skonstruował Grzegorz Rycaj w Akademickim Ośrodku Konstrukcyjnym WDKP Kompol. Budowę prototypu ukończono w 1991 r. W tym samym roku wykonano pierwsze próbne loty. Skrzydło różniło się od poprzednich konstrukcji układem. Nie posiadało kieszeni kilowej, która dotychczas była ważnym elementem systemu zapewniającego stateczność i sterowność lotni. Cechy te osiągnięto dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu sztywności powłoki oraz szkieletu.

Wstępne próby wykazały, że skrzydło jest jednym z najszybszych w kraju i pozwala motolotni na osiągnięcie prędkości przelotowej ponad 100 km/h.

Źródło:

[1] ”Kompol s.c.”
blog comments powered by Disqus