Europol (PZ. "C.B. Europol" Wydział Produkcji Lotni)

Doświadczenie konstrukcyjne Jana Mariana Psuja i jego kolegów z Sekcji Lotniowej Aeroklubu Krakowskiego zaowocowało utworze­niem w kwietniu 1984 r. w firmie polonijnej PZ. "C.B. Europol" Wydziału Produkcji Lotni. Powiązania firmy z kapitałem niemieckim ułatwiły zakup li­cencji od Hansa Hausera. W wyniku tych dzia­łań rozpoczęto produkcję nowoczesnych na owe czasy konstrukcji. Były to lotnie: "Libre I"- konstrukcja II generacji, wzorowana na francu­skiej lotni La Mouette "Atlas" i "Libre II"- konstrukcja trzeciej generacji, oparte na angielskiej lotni Hang Gliders "Demon".

Firma solidnie przygotowała się do produkcji. W specjalnym budynku urządzono szwalnię i krajalnie. Opracowano szablony ele­mentów pokrycia, wykonano odpowiednie oprzyrządowanie do produkcji i montażu szkie­letu lotni. Rury sprowadzano z Kęt, śruby z RFN, dakron początkowo z gorzowskiego "Stilonu", potem z firmy holenderskiej.

Do końca 1989 r., kiedy to firma Europol zaprzestała produkcji, wykonano ok. 40 lotni oraz opracowano konstrukcję skrzydła eksperymentalnego "Bumerang- VII". Niemal równolegle skonstruowano, w oparciu o skrzydło "Libre II", motolotnię napędzaną silnikiem Trabant. Produkcja lotni "Libre" była kontynuowana w nowej firmie znanej jako Zakład Produkcji Lotni Spółki "Penetrator".

Lotnie z serii "Libre" były ciągle ulepszane w zakresie konstrukcyjnych rozwiązań poszycia i materiałów. Dzięki temu montaż skrzydła stał się prostszy, poprawiły się jego własności lotne, a także wydłużyła trwałość. W owym czasie ja­kość tej produkcji nie ustępowała zachodniej.

Konstrukcje:
Europol "Libre 1", 1984, lotnia treningowa, rekreacyjna.
Europol ”Libre 2”, 1984, lotnia wyczynowa, skrzydło motolotni.
Europol "Bumerang VII", prawdopodobnie II połowa lat 1980- tych, lotnia.
Europol "Libre 2 Motolotnia", ok. 1987, motolotnia.

Źródło:

[1] Kibiński J. ”Lotniarstwo dla każdego”. Biblioteczka Skrzydlatej Polski. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1989.
[2] Doruch H. "Od Seagull do Libre III, czyli historia pewnej krakowskiej firmy ". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 7/1999.
blog comments powered by Disqus