PZL W-3L "Long" (PZL W-3L "Sokół-long"), 1991

Projekt śmigłowca wielozadaniowego. Polska.
Makieta śmigłowca transportowego PZL W-3L "Long". (Źródło: Piotr Dmitruk via ”Modelwork.pl”).

W 1991 r. w PZL Świdnik opracowany został projekt śmigłowca transportowo- desantowego PZL W-3L ”Long” (PZL W-3L ”Sokół-long”), oparty o konstrukcję śmigłowca PZL W-3 ”Sokół”. Śmigłowiec przeznaczony był do  transportu 15 żołnierzy lub 6 rannych na noszach. Miał być dostosowany, m.in. do wykonywania zadań bojowych w każ­dych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy.

Za­sadnicze zmiany odnosiły się do powięk­szenia objętości kabiny ładunkowej o 1,35 m3 poprzez wydłużenie centralnej części kadłuba i zmianę jego tylnej częś­ci. Poprawę funkcjonalności śmigłowca uzyskano przez powiększenie szerokości drzwi kabiny ładunkowej do 1,5 m. W-3L otrzymał tylną rampę załadunkową oraz zmodyfikowane silniki PZL-10W o zwiększonej mocy do 735 kW (1000 KM), co miało spowodować ogólną poprawę parametrów ekonomicznych i zmianę charakterystyk lotnych śmigłowca. Prze­widywano również zastosowanie nowo­czesnego wyposażenia pilotażowo- nawigacyjnego firmy Bendix/King z syste­mem komputerowym umożliwiającym pi­lotowi łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonanie precyzyjnych lotów. Modyfikacja śmigłowca miała obejmować także zmianę instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.

Zbudowano tylko makietę. Dalszych prac nie prowadzono.

Konstrukcja:
Śmigłowiec w klasycznym układzie jednowirnikowym ze śmigłem ogonowym. Załoga- 2 osoby, pasażerów- 14- 15.

Napęd- 2 silniki turbinowe PZL-10W o mocy 736 kW (1000 KM) każdy.

Dane techniczne PZL W-3L ”Long” (wg [1]):
Masa własna- 3980 kg, masa startowa max- 6400 kg.
Prędkość prędkość max- 265 km/h, prędkość przelotowa- 240 km/h, wznoszenie- 11 m/s, pułap- 4000 m, zasięg- 650 km, zasięg max- 1150 km.

Galeria

  • Wizja artystyczna śmigłowca PZL W-3L ”Long”. (Źródło: Lotnictwo Aviation International nr 1/1992).

Źródło:

[1] Rybak E. F. Gruszczyński J. ”Sokół, Salamandra, Huzar- i co dalej?”. Nowa Technika Wojskowa 5/1998.
[2] Budniak K. ”Jak Sokół szedł do wojska”. Aeroplan nr 5-6/2004.
[3] "PZL Sokół-long". Lotnictwo Aviation International nr 1/1992.

blog comments powered by Disqus