Kmin "Wulkan Rainier", 1985

Lotnia- skrzydło motolotni. Polska.
Lotnia ”Wulkan Rainier” jako skrzydło motolotni. Na zdjęciu pokazano wcześniejszą wersję lotni. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
Lotnię ”Wulkan Rainier” zaprojektował i zbudował w 1985 r. Zbigniew Kmin. W jej budowie uczestniczył  również Jan Kmin. Lotnia była wykorzystywana wyłącznie jako skrzydło do motolotni.

Pierwsza wersja lotni posiadała dolne pokrycie skrzydła o mniejszej powierzchni, które nie zakrywało dźwigara. W nastepnej wersji lotnia otrzymała znacznie powiększone dolne pokrycie. Dźwigar lotni został zakryty.

Konstrukcja:
Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych, składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Szkielet lotni usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł. Kąt wierzchołkowy- 125o.
Pokrycie lotni dwustronne (górne i dolne), ukształtowane i usztywnione za pomocą żeber. Pokrycie mocowane do kila za pomocą kieszeni kilowej. Kątowy naddatek pokrycia- minus 1o.

Dane techniczne ”Wulkan Rainier” (wg [1]):
Rozpiętość- 10,4 m.

Galeria

  • Lotnia "Wulkan Rainier". Wersja późniejsza z pokryciem dolnym o bardzo dużej powierzchni i zakrytym dźwigarem. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • Lotnia "Wulkan Rainier" pierwszej wersji z wąskim pokryciem dolnym i odkrytym dźwigarem. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
  • Lotnia "Wulkan Rainier" drugiej wersji z powiększonym dolnym pokryciem i zakrytym dźwigarem.. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).

Źródło:

[1] Informacje uzyskane od Zbigniewa Kmina.
[2] Informacje uzyskane od Lecha Pitonia.
blog comments powered by Disqus