Kmin Jan / Kmin Zbigniew

Stoją od lewej: Witold Tranda, Lech Pitoń i Jan Kmin. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
Jan Kmin (ojciec, niestety już nieżyjący) i Zbigniew Kmin (syn) z Łodzi to pionierzy lotniarstwa i motolotniarstwa w Polsce. Od samego początku należeli grupy łódzkich entuzjastów latania na lotni. Grupa ta rozpoczęła działalność w 1976 r. Rozpoczęto wówczas budowę kilku lotni.

Budowa lotni odbywała się w tym okresie metodą prób i błędów z bardzo różnych dostępnych materiałów. Na przykład szkielet lotni próbowano robić z bambusu, kijków drewnianych, rurek wodociągowych lub cienkich rurek aluminiowych wiązanych po trzy w pęczki. Natomiast na pokrycia płata wykorzystywano różne tkaniny i folie. Mistrzami w tych improwizacjach byli właśnie pełni fantazyjnych pomysłów Kminowie. W 1977 r. zbudowali oni lotnię Seagull III, a w 1980 r. jej ulepszoną wersję ”Kormoran”. W latach 1980-tych powstały następne lotnie: ”Albinos”, ”Wulkan”, ”Wulkan Moto”, ”Wulkan Rainier”.

W końcu lat 1970-tych Kminowie przystąpili do budowy motolotni. Jan Kmin swój pierwszy lot na motolotni wykonał w 1983 r., stając się pierwszym motolotniarzem w Łodzi. W powietrze wzniósł się na motolotni z silnikiem z motocykla WSK. Początkowo były to loty po prostej i na małej wysokości. Później głównym oblatywaczem został Zbigniew Kmin. Wykonał on pierwszy przelot nad swoim domem, a słynął również z tego, że zawsze latał ze śnieżno-białym jedwabnym szalikiem.

Konstrukcja motolotni była nieustannie przerabiana i modernizowana. Stosowano coraz nowsze i doskonalsze skrzydła. Konstrukcja wózka przechodziła nieustanne zmiany: stosowano różne silniki, śmigła, koła podwozia, zbiorniki paliwa. Zmieniał się również kształt szkieletu wózka, montowano również obudowy do wózka, z których szczególnie interesująca jest obudowa o opływowym kształcie z namalowaną ”paszczą rekina”.

W latach 2000-nych Zbigniew Kmin pracował w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi.

Konstrukcje:
Kmin "Seagull III", ok. 1977, lotnia.
Kmin ”Kormoran”, 1980, lotnia.
Kmin ”Albinos”, 1980, lotnia.
Kmin ”Wulkan”, ok. 1981-1982, lotnia- skrzydło motolotni.
Kmin-motolotnia (opis główny), lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja I, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja II, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja III, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja IV, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja V, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja VI, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja VII, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia wersja VIII, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin-motolotnia minimum, lata 1980-te, motolotnia.
Kmin ”Wulkan Moto”, 1983, lotnia- skrzydło motolotni.
Kmin ”Wulkan Rainier”, 1985, lotnia- skrzydło motolotni.

Galeria

  • Zbigniew Kmin na tle lotni "Wulkan Moto". (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • Na tle lotni "Sonia" stoją (od lewej): Zbigniew Kmin, Lech Pitoń i Witold Tranda. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
  • W powietrzu jak ptaki. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • W powietrzu jak ptaki. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • W powietrzu jak ptaki. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • W powietrzu jak ptaki. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).

Źródło:

[1] Czerwik Z. ”Historia Lotniarstwa w Aerokubie Łódzkim”. ”Daniel Zagórski- Galeria grafiki”
[2] Czerwik Z. ”Historia Motolotniarstwa w Aerokubie Łódzkim”. ”Daniel Zagórski- Galeria grafiki”
[3] Informacje uzyskane od Zbigniewa Kmina.
blog comments powered by Disqus