Tranda Witold

Stoją od lewej: Witold Tranda, Lech Pitoń i Jan Kmin. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
Witold Tranda był wieloletnim prezesem Sekcji Lotniowej Aeroklubu Łódzkiego, której był głównym założycielem i animatorem jej działalności. Funkcję prezesa sekcji pełnił  z oddaniem od  jej  powstania aż  do przekształcenia w Sekcję Motolotniową A.Ł.

W 1979 r. zbudował lotnię "UFO". Natomiast w połowie lat 1980-tych Witold Tranda, z pomocą Zbigniewa Latuska, zbudował lotnię (w dwóch egzemplarzach) na zlecenie ekipy filmowej. Wykorzystywane były jako rekwizyty w filmie fabularnym "Jezioro Bodeńskie".

Konstrukcje:
Tranda "UFO", 1979, lotnia.
Tranda-Latusek-lotnia filmowa, połowa lat 1980-tych, lotnia.

Galeria

  • Na tle lotni "Sonia" stoją (od lewej): Zbigniew Kmin, Lech Pitoń i Witold Tranda. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
  • Siedzą od lewej: Jan Kmin, Lech Pitoń, Witold Tranda, Daniel Zagórski i Piotr Zieliński. Jeżów Sudecki, wrzesień 1979 r. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).

Źródło:

[1] Informacje uzyskane od  Lecha Pitonia.
blog comments powered by Disqus