Tranda "UFO", 1979

Lotnia. Polska.
Lotnia "UFO". Wnosi w Jeżowie Sudeckim Lech Pitoń, pomaga Piotr Zieliński. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
W 1979 r.  Witold Tranda zbudował lotnię o nazwie ”UFO”.

Konstrukcja:
Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych. Szkielet lotni usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł. Krawędzie natarcia  i usztywnione za pomocą pary pojedynczych salingów. Kąt wierzchołkowy lotni- 112o. Po próbach dodano na końcach skrzydeł małe, pionowe stateczniki.
Pokrycie skrzydła z ortalionu, jednostronne, usztywnione za pomocą  elastycznych żeber. Kątowy naddatek pokrycia- ok. plus 1,5  o.

Dane techniczne ”UFO” (wg [2]):
Rozpiętość- 10,1 m, wydłużenie- 6,6, długość do transportu- 3,4 m, powierzchnia nośna- 15,25 m2.

Galeria

  • Siedzą od lewej: Jan Kmin, Lech Pitoń, Witold Tranda, Daniel Zagórski i Piotr Zieliński. Jeżów Sudecki, wrzesień 1979 r. na tle lotni "UFO" i "Argus maxi". (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
  • W locie. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • W locie. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • W locie. (Źródło: archiwum Zbigniew Kmin).
  • Rysunek lotni "UFO". (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
  • Porównanie lotni "UFO" i "Sonia", zbudowanej przez Lecha Pitonia. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).

Źródło:

[1] Czerwik Z. ”Historia Lotniarstwa w Aerokubie Łódzkim”. ”Daniel Zagórski- Galeria grafiki”
[2] Informacje uzyskane od Lecha Pitonia.
blog comments powered by Disqus