Pitoń-Pastusiak "Viola-moto", 1996

Lotnia- skrzydło motolotni. Polska.
Rysunek lotni "Viola-moto". (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
W 1993 r. Lech Pitoń zaprojektował i zbudował wraz z Piotrem Pastusiakiem lotnię ”Viola-moto”. Została ona  zaprojektowana specjalnie jako skrzydło do motolotni. W budowie nieocenionej pomocy udzielił  Zbigniew Czerwik udostępniając pomieszczenie do montażu.

Konstrukcja:
Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych, składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy.  Kąt wierzchołkowy- 120o.
Pokrycie dakronowe, dwustronne uszyte przez Piotra Pastusiaka, ukształtowane za pomocą duraluminiowych  żeber. Dźwigar schowany wewnątrz pokrycia. Kątowy naddatek pokrycia- ok. minus 1,5o.

Dane techniczne Viola-moto” (wg [1]):
Rozpiętość- 10,0 m, powierzchnia nośna- 15,0 m2.

Źródło:

[1] Informacje uzyskane od  Lecha Pitonia.
blog comments powered by Disqus