Pitoń-Pastusiak "Ania-moto", 1993

Lotnia- skrzydło motolotni. Polska.
Rysunek lotni "Ania-moto". (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
W 1993 r. Lech Pitoń oraz Piotr Pastusiak zaprojektowali i zbudowali lotnię ”Ania-moto”. Została zaprojektowana specjalnie jako skrzydło do motolotni.

Konstrukcja:
Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych, składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Szkielet lotni usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł. Kąt wierzchołkowy- 128o.
Pokrycie dwustronne z małą   kieszenią kilową, ukształtowane za pomocą żeber. Dźwigar schowany wewnątrz pokrycia. Kątowy naddatek  ok. minus 1o.

Dane techniczne ”Ania-moto” (wg [1]):
Rozpiętość- 10,2 m, powierzchnia nośna- 15,2 m2.

Źródło:

[1] Informacje uzyskane od  Lecha Pitonia.
blog comments powered by Disqus