Pitoń Lech

Stoją od lewej: Witold Tranda, Lech Pitoń i Jan Kmin. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
Lech Pitoń jest jednym z pionierów łódzkiego lotniarstwa. Należał do grupy łódzkich entuzjastów latania na lotniach,  która w Łodzi  rozpoczęła działalność w 1976 r

Od 1980 r. zajmuje się  amatorsko konstruowaniem i budową  lotni. Do 2010 r. powstało 10 typów lotni, z których kilka zostało zaprojektowanych jako skrzydła do motolotni. W 1987 r. uczestniczył, razem z Piotrem Pastusiakiem, w budowie motolotni Zbigniewa Czerwika.

Konstrukcje:
Pitoń ”Sonia”, 1980, lotnia.
Pitoń-Zagórski ”Aquila”, 1981, lotnia.
Pitoń-Zagórski ”Dudek”, 1982, lotnia.
Pitoń “Follower”, 1984, lotnia.
Pitoń ”Blanka”, 1987, lotnia.
Czerwik-Pitoń-Pastusiak-motolotnia, 1987, motolotnia.
Pitoń-Pastusiak-Kreps "Ola", 1989, lotnia.
Pitoń-Kreps "Ola-moto", 1989, lotnia- skrzydło motolotni.
Pitoń-Pastusiak ”Chick”, 1992, lotnia.
Pitoń-Pastusiak ”Ania-moto”, 1993, lotnia- skrzydło motolotni.
Pitoń-Pastusiak "Viola-moto", 1996, lotnia- skrzydło motolotni.

Galeria

  • Na tle lotni "Sonia" stoją (od lewej): Zbigniew Kmin, Lech Pitoń i Witold Tranda. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).
  • Siedzą od lewej: Jan Kmin, Lech Pitoń, Witold Tranda, Daniel Zagórski i Piotr Zieliński. Jeżów Sudecki, wrzesień 1979 r. (Źródło: archiwum Lech Pitoń).

Źródło:

[1] Czerwik Z. ”Historia Lotniarstwa w Aerokubie Łódzkim”. ”Daniel Zagórski- Galeria grafiki”
[2] Informacje uzyskane od Lecha Pitonia.
blog comments powered by Disqus