Czerwik Zbigniew

Zbigniwe Czerwik, zdjęcie wykonane w 2013 r. (Źródło: archiwum).
Dr inż. Zbigniew Czerwik jest jednym z pionierów  łódzkiego lotniarstwa i motolotniarstwa. Urodził się w 1931 r. Jego przygoda z lataniem i ze statkami powietrznymi zaczęła się, gdy miał... pięć lat. Było to w 1936 r., kiedy ojciec przyprowadził go na Lublinek na pokazy samolotowe. Poważną przygodę z lotnictwem rozpoczął w Aeroklubie Łódzkim w 1948 r., a potem po długiej przerwie związanej ze studiami i pracą w Politechnice Łódzkiej zafascynował się  lotniarstwem i następnie motolotniarstwem. Należał do nieformalnej grupy łódzkich entuzjastów latania na miękkopłatach, sterowanych balansem ciała. Grupa ta rozpoczęła działalność w 1976 r. jako Sekcja Lotniowa Aeroklubu Łódzkiego.  Podjęto wówczas budowę nowych skrzydeł, na których próbowano wznieść  się w powietrze.

Zbigniew Czerwik wykonywał loty, m.in. na  zrobionej przez siebie lotni "Vega 106 Uni". W 1987 r. zbudował motolotnię- przy wydatnej pomocy Lecha Pitońa i Piotra Pastusiaka- z silnikiem od Trabanta i ze skrzydłem Zeta Z-80-B. Jego motolotnia znana była na prawie wszystkich, licznie w latach 1980-tych i 1990-tych organizowanych Zawodach i Mistrzostwach.

Zbigniew Czerwik jest znakomitym motolotniarzem i  cenionym, o najwyższych kwalifikacjach, instruktorem tej dyscypliny. Obecnie lata i szkoli w Aeroklubie Łódzkim na motolotni Ohar ze skrzydłem "Libre 2". W grudniu 2013 r. został członkiem honorowym sekcji motolotniowej tego Aeroklubu. Wyszkolił kilkunastu pilotów motolotniowych w tym również instruktorów. Ma uprawnienia Instruktora i Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC. Przeprowadza egzaminy państwowe na uprawnienia pilotów motolotniowych (Świadectwo kwalifikacji PHGP) zarówno z teorii jak i praktyczne z techniki pilotażu, egzaminy kandydatów na Instruktorów oraz przedłużanie uprawnień instruktorskich i mechaników dopuszczających sprzęt do eksploatacji TM(PHG). Od wielu lat jest członkiem Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Konstrukcje:
Czerwik-Pitoń-Pastusiak-motolotnia, 1987, motolotnia.

Źródło:

[1] Czerwik Z. ”Historia Lotniarstwa w Aerokubie Łódzkim”. ”Daniel Zagórski- Galeria grafiki”
[2] Czerwik Z. ”Historia Motolotniarstwa w Aerokubie Łódzkim”. ”Daniel Zagórski- Galeria grafiki”
[3] Informacje uzyskane od Lecha Pitonia.
[4] as "82-latek pożegnał 2013 rok lotem na motolotni". Lotnicza Polska.
blog comments powered by Disqus