Microsystem Sp. z o.o.

Logo firmy Microsystem Sp. z o.o. (Źródło: rys. Krzysztof Luto).
Firma Microsystem Sp. z o.o. z Sopotu została założona w 1985 r. Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem osób, mienia, informacji, a szczególnie zainteresowana jest implementacją i integracją różnorodnych aplikacji i systemów, takich jak: sygnalizacji włamania, napadu i pożaru, kontroli dostępu, monitoringu, okablowania strukturalnego, liczenia ludzi i kolejkowe, parkingowych, automatyki budynku (BMS) oraz łączności.

W 2005 r. w Biurze Projektów i Zastosowań Systemów Informatycznych  firmy Microsystem Sp. z o.o. powstała koncepcja mobilnego punktu monitoringu. Początkowo koncepcja rozwijana była w kierunku dużego samochodu z zainstalowanym teleskopowym podnośnikiem, wyposażonym w kamery. Produkt taki nie spełniał jednak pokładanych w nim nadziei. Analiza możliwości technicznych dowiodła, że idealnym sposobem na prowadzenie obserwacji będzie wykorzystanie  bezzałogowego śmigłowca. W firmie powstał wówczas bezzałogowy śmigłowiec MS "Eagle".

Równolegle z poprowadzonymi badaniami rozwojowymi zainteresowanie firmy skierowało się w stronę produktu niemieckiej firmy Microdrones GmbH. Podjęta w 2008 r. współpraca uczyniła firmę Microsystem wyłącznym dystrybutorem produktów na terenie Polski. Urządzenia proponowane przez Microdrones to czterowirnikowe śmigłowce MD4-200 oraz MD4-1000 zdolne do wynoszenie w powietrze głowic optycznych.

Firma użytkuje również model elektrycznego śmigłowca T-Rex600 MS oraz inne statki latające, służące szkoleniom i doskonaleniu umiejętności operatorów.

W 2009 r. firma Microsystem pracowała nad projektem własnej konstrukcji bezzałogowego urządzenia latającego, którego konstrukcja została oparta o wielowirnikowy śmigłowiec. Za projekt odpowiedzialne jest konsorcjum złożone z trzech podmiotów (Microsystem Sp. z o.o., Politechnika Gdańska, Technoservice S.A.).

Firma Microsystem świadczymy usługi związane z fotografią, wideo filmowaniem i pomiarami z powietrza.

Konstrukcje:
MS "Eagle", 2005, bezzałogowy śmigłowiec rozpoznawczy.
MS-śmigłowiec wielowirnikowy, ok. 2009, bezzałogowy śmigłowiec rozpoznawczy.

Źródło:

[1] "BEZZAŁOGOWE POMORSKIE NIEBO". Opracowanie.
[2] "Trójmiasto.pl. Portal Regionalny"
[3] "Projekt i-Fly"
blog comments powered by Disqus