Yackey "Monoplane" (Yackey 1927), 1927

Samolot sportowy, proponowany jako samolot towarzyszący. USA.
Samolot Yackey ”Monoplane” z 1927 r. (Źródło: archiwum).
W Polsce.

W połowie lat 1920-tych lotnictwo polskie wykorzystywało do łączności ciężkie samoloty liniowe, oddane do dyspozycji sztabom armii i większych zgrupowań taktycznych. Brak było samolotów lekkich potrzebnych dowódcom dywizji piechoty lub brygad kawalerii przeznaczonych do obserwacji i bliskiego rozpoznania oraz do łączności z dowództwami innych jednostek.

Jako pierwsze lekkie samoloty wymieniano: PWS-3, Avia BH-11 i amerykański Yackey "Monoplane" (Yackey 1927). Nie odpowiadały one jednak warunkom wojska.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus