Wiśniewski Bronisław

Bronisław Wiśniewski, inżynier, pracownik magi­stratu we Lwowie, warszawianin, od wielu lat osiadły we Lwowie. 29.05. 1912 r.

W 1910 r. we Lwowie zbudowano samolot jego projektu

Wiśniewski wygłosił w Towa­rzystwie Politechnicznym we Lwowie odczyt O ste­rowaniu balonem kulistym.

Konstrukcje:
Wiśniewski samolot, 1911, samolot pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus