Weber Andrzej Jan

Jan Andrzej Weber. (Źródło: Januszewski S. ”Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1”).

Jan Andrzej Weber, inżynier, absolwent Szkoły Poli­technicznej Lwowskiej (1909 r.), w okresie studiów był prezesem Towarzystwa Brat­niej Pomocy Studentów tej Uczelni. Po jej ukończeniu (w październiku 1909 r. złożył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej drugi egzamin państwowy).

Praco­wał jako asystent budowy maszyn Szkoły Politechnicznej Lwowskiej, następnie jako inżynier Muzeum Tech­niczno- Przemysłowego w Krakowie, inżynier Wy­działu Krajowego we Lwowie, dyrektor Centralnego Biura Przemysłu Drzewnego i prezes Generalnej Dyrekcji Odbudowy w Warszawie. W okresie mię­dzywojennym prowadził też w Warszawie własne przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych i budowla­nych.

W 1911 r. opracował własny typ palnika do spawania, benzynowego, 10.10.1911 r. palnik ten demonstrował na posiedzeniu Krakowskiego Towa­rzystwa Technicznego, gdzie wygłosił odczyt O spa­waniu metali palnikami benzynowymi, które były tanie w eksploatacji i w małych warsztatach konkurencyjne dla palników używających gazu świetlnego, wodoru czy acetylenu.

W listopadzie 1909 r. był jed­nym z założycieli Związku Awiatycznego Studentów Politechniki Lwowskiej (ZASPL). Wiosną 1910 r., przy współpracy prof. Zygmunta Sochackiego, zapro­jektował samolot w układzie wzorowanym na samolocie H. Farman.

Konstrukcje:
Weber-Sochacki samolot, 1910, samolot pionierski.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus