WWS "Tryton", 1938

Projekt szybowca transportowego. Polska.

W latach 1938- 1939 opracowano dla Wojskowych Warsztatów Szybowcowych przy współudziale inżynierów Wacława Czerwińskiego i Michała Bleichera projekty wstępne kilku szybowców. Jeden z nich WWS ”Tryton” przeznaczony był do transportu drużyny piechoty w pobliże pola walki.

Szybowiec miał mocną konstrukcję półskorupową wykonaną z drewna.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939". Tom 3. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2008.
blog comments powered by Disqus