Wołowski Jan

Pracujący w laboratorium aerodynamicznym WCBL kpt inż. Jan Wołowski opracował w 1922 r. projekt samolotu automatycznie statecznego.

Konstrukcje:
Wołowski-samolot, 1922, projekt samolotu doświadczalnego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus