Wojciechowski Jerzy

Jerzy Wojciechowski należał do Polskiego Lotniczego Związku Młodzieży. W połowie lat 1920-stych jako student Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej zbudował szybowiec. W 1925 r. opracował projekt samolotu myśliwskiego. Projekt pod nazwą "Wujot" został zgłoszony do konkursu na projekt płatowca ogłoszonego przez Departament IV Żeglugi Powietrznej w październiku 1924 r.

Konstrukcje:
Wojciechowski-szybowiec, ok. 1925, szybowiec.
Wojciechowski "Wujot", 1925, projekt samolotu myśliwskiego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
blog comments powered by Disqus