Wojskowy Instytut Techniczny
WIT

W latach 1940-tych w Wojskowym Instytucie Technicznym została opracowana koncepcja bezzałogowego samolotu rozpoznawczego SWS, przeznaczonego do działania w strefie wysokiej radiacji, czyli nad obszarem po wybuchu jądrowym. Projekt warunków technicznych finalnego samolotu użytkowego SWS ”Upiór” powstał w Instytucie Technicznym Lotnictwa w dniu 5.08.1948 r. Była to bezzałogowa wersja samolotu rozpoznawczego o kształcie ustalonym w kwietniu 1948 r. Do prób w locie przeznaczony został samolot transportowy LWD ”Miś”. Kolejnym samolotem dla prób w locie z aparaturą w II etapie badań miał być CSS-12. Realizacja programu SWS ulegała opóźnieniu, by wreszcie ulec dezaktualizacji w 1950 r.

Konstrukcje (lotnicze):
SWS ”Upiór”, 1948-1950, projekt bezzałogowego samolotu rozpoznawczego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Kierunki rozwoju samolotów wojskowych w Polsce w drugiej połowie XX w”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
blog comments powered by Disqus