Wentzel Włodzimierz

Pierwszą prywatną wytwórnią lotniczą w niepodległej Polsce była wytwórnia Włodzimierza Wentzla z Ostrowa Wielkopolskiego. Zajmowała się produkcją śmigieł różnych typów oraz remontem silników lotniczych. W 1919 r. właściciel wytwórni, razem z Emilem Kurzeją, opracowali projekt samolotu wywiadowczego Wentzel-I. Nie został on jednak skierowany do realizacji.

Trudności z zakupami sprzętu wojskowego za granicą spowodowały, że już w 1919 r. zapadły w kraju decyzje o podjęciu własnej produkcji samolotów. Przyjęto wiele ofert na budowę fabryki. Wpłynęły propozycje zagraniczne: Airco (De Havilland), Handley-Page, konsorcjum firm francuskich, Ansaldo z Włoch, a także od firm krajowych: Lubomirski, Suszycki et Co., Wentzel oraz Plage & Laśkiewicz w Lublinie.

Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków, pod przewodnictwem mjr. Sergiusza Abżółtowskiego, zakwestionowała możliwość uruchomienia produkcji płatowców w zakładach Wentzla. Dla władz wojskowych ważkie było niekorzystne położenie strategiczne firmy na zachodnich rubieżach państwa, a także ubogie wyposażenie parku maszynowego.

Konstrukcje:
Wentzel-I, 1919, projekt samolotu rozpoznawczego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
[2] Majewski Mariusz W. "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej". Wydawnictwo ZP Poligrafia. Warszawa 2006.
blog comments powered by Disqus