WBS- LOPP "Stella Polonia", 1935

Projekt balonu stratosferycznego. Polska.
Celem projektowanego lotu do stratosfery było osiągnięcie rekordowej wysokości około 30 000 m. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był mjr pil. bal. Stanisław Mazurek- szef WBS. Zamiarami Polaków wykazywał zainteresowanie prof. August Piccard, który złożył wizytę w Polsce w maju 1935 r. Zamierzano dokonać wspólnej wyprawy i w Biurze Technicznym WBS powstał projekt wstępny balonu stratosferycznego z tzw. czapką Piccarda. Słynny Szwajcar odstąpił jednak od zamiaru i w WBS opracowano w 1935 r. własny projekt WBS-LOPP, nazywany początkowo również ”Stella Polonia”.

W prasie opublikowany został w 1937 r. rysunek stratostatu WBS-LOPP z symboliczną rejestracją SP-SFA, jak stratosfera. Projekt został zastąpiony przez nowocześniejszy z powłoką o kształcie owoidalnym, późniejsza "Gwiazda Polski".

Konstrukcja:
Klasyczny kulisty balon wolny.
Olinowanie gondoli zamocowane było do pasa parabolicznego przytwierdzonego do powłoki. Pod spodem były dwa rękawy: tzw. apendyks do upuszczania nadmiaru rozszerzającego się gazu i przejścia liny klapy nawigacyjnej, oraz drugi dla liny rozrywacza.

Dane techniczne WBS-LOPP (wg [1]):
Objętość na pułapie- ok. 120 000 m3.
Pułap osiągalny- 27 000-30 000 m.

Źródło:

[1] Morgała A.”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
blog comments powered by Disqus