Gazochron (WBS), lata międzywojenne

Gazochron. Polska.
Gazochron (WBS), rysunek. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 35/1964).
Do składowania i transportu niesprężonego gazu z polowych wytwórni wodoru służył zbiornik w kształcie walca zakończony półkolistymi dennicami. Powłoka była wykonywana z potrójnej tkaniny przegumowanej odznaczającej się niską dyfuzją. W Legionowie budowano gazochrony o pojemności od 100 do 400 m3. Na zamówienie dostarczano również mniejsze gazochrony o pojemności 10 m3.

Dane techniczne gazochron (wg [1]):
Objętość nominalna- 100 m3, długość- 9,3 m, średnica- 4,0 m.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
blog comments powered by Disqus