WBS-1600, 1936

Balon wolny szkolno-treningowy i zawodniczy. Polska.
Balon ”Sanok” (SP- ATN) typu WBS-1600 podczas napełniania gazem nośnym. (Źródło: via Konrad Zienkiewicz).
W miarę uzyskania doświadczenia w szkoleniu pilotów zaczęto odczuwać potrzebę posiadania bardziej zróżnicowanego sprzętu niż uniwersalnej standardowej klasy E2. Biuro konstrukcyjne wytwórni balonów w Legionowie opracowało kilka projektów balonów szkolnych, treningowych i zawodniczych, których oferta była skierowana zarówno do wojska, jak i do klubów oraz na eksport.

W 1936 r. zbudowano dla Klubu Balonowego Guma- Sanok przy Aeroklubie Lwowskimjeden balon szkolno-treningowy i zawodniczy WBS-1600.Otrzymał nazwę "Sanok" i znaki SP-ATN, zarejestrowany został 11.05.1936.

Wojsku proponowany był jako następca balonu ZB-1 (E3). W 1939 r. zamówiono dwa balony dla wojska, nie wiadomo jednak czy dostarczono je przed wybuchem wojny we wrześniu 1939 r. Miały być przeznaczone dla 1 Batalionu Balonowego w Toruniu (balon "Bug") i 2 Batalionu Balonowego w Legionowie (balon "San").

Konstrukcja:
Kulisty balon wolny.

Dane techniczne WBS-1600 (wg [1]):
Średnica powłoki- 14,5 m, wysokość- 19,5 m, objętość nominalna- 1600 m3.
Masa własna- 400 kg.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
[3] "Polskie balony gazowe okresu międzywojennego". Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok.
blog comments powered by Disqus