WBS-900, 1936

Balon wolny szkolno-treningowy. Polska.
Balon ”Pomorze” typu WBS-900, z którego wykonywano zdjęcia Biskupina w 1937 r. (Źródło: archiwum).
W miarę uzyskania doświadczenia w szkoleniu pilotów zaczęto odczuwać potrzebę posiadania bardziej zróżnicowanego sprzętu niż uniwersalnej standardowej klasy E2. Biuro konstrukcyjne wytwórni balonów w Legionowie opracowało kilka projektów balonów szkolnych, treningowych i zawodniczych, których oferta była skierowana zarówno do wojska, jak i do klubów oraz na eksport.

W latach 1936-1937 zbudowano dla wojska 2 balony szkolno- treningowe WBS-900: "Mazowsze" dla 2 Batalionu Balonowego w Legionowie i "Pomorze" dla 1 Batalionu Balonowego w Toruniu. Balon proponowany był na następcę balonów E2.

We wrześniu 1937 r. balon "Pomo­rze" został przydzielony do Ekspedycji Wykopaliskowej Uniwersytetu Poznańskiego, która prowadziła prace wykopaliskowe w re­zerwacie archeologicznym Biskupin. Z balonu wykonywano zdjęcia z wysokości 600 m obejmując cały obszar wykopalisk na półwyspie biskupiń­skim. Wykorzystywano go do wykonywania zdjęć ukośnych oraz lotów propagandowych oraz do zrzucania ulotek i fol­derów.

Konstrukcja:
Kulisty balon wolny.

Dane techniczne WBS-900 (wg [1]):
Średnica powłoki- 12,04 m, wysokość- 19,3 m, objętość nominalna- 900 m3.
Masa własna- 320 kg.

Galeria

  • Balon ”Pomorze” typu WBS-900 w locie. (Źródło: archiwum).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Kozak Z., Moszumański Z., Szczepański J. ”Wytwórnia Balonów i Spadochronów”. Seria ”Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej”. Oficyna Wydawnicza Ajaks. Pruszków 2008.
[3] Morgała A. "Balony specjalnego przeznaczenia". Lotnictwo z Szachownicą nr 35.
blog comments powered by Disqus