WB Electronics
(Grupa WB, WB Group)

Logo firmy WB Electronics. (Źródło: ”WB Electronics”).

Spółka WB Electronics została założona w 1997 r. przez inż. Piotra Wojciechowskiego, Adama Bartosiewicza i Krzysztofa Wysockiego. Firma działa w branży zbrojeniowej i prowadzi prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie techniki elektronicznej i oprogramowania, a także opracowująca i produkująca systemy specjalne, komputery i terminale o wzmocnionej konstrukcji, środki łączności telekomunikacji wojskowej , urządzenia do transmisji danych i integracji wyposażenia elektronicznego pojazdów dla różnych rodzajów wojsk. Firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań w dziedzinie zautomatyzowanych systemów dowodzenia w technologiach informatycznych i łączności sieciowej, określane jako systemy C4IS (ang. Command, Control, Communication, Computer and Intelligence Systems).

Firma uczestniczyła w pracach badawczo- rozwojowych i wdrażaniu Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem Artylerii ZZKO TOPAZ, jest producentem Systemu Zarządzania Polem Walki TROP oraz Cyfrowego Systemu Łączności Wewnętrznej FONET (zakupionego przez wojska szwedzkie, słowackie, węgierskie, amerykańską firmę Harris, a niebawem przez Sił Zbrojnych Indii).

Od 1999 r. firma WB Electronics uczestniczyła w programie modernizacji modernizacji sowieckiej artyleryjskiej wyrzutni rakietowej BM-21 ”Grad”, pod oznaczeniem BM-21M. Firma WB Electronics pracowała, razem z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi z Zielonki, w zakresie Systemu Kierowania Ogniem i układu programowania zapalników. Później odpowiedzialność za całość prac związanych z systemem kierowania ogniem oraz nawigacji przejęła firma WB Electronics. System BM-21M przeszedł próby kwalifikacyjne w 2003 r., jednak nie doczekał się wdrożenia. Dlatego w 2005 r. podjęto prace nad dalszą modyfikacją- WR-40 ”Langusta”.

Na początku lat 2000- nych w firmie WB Electronics, przy współpracy z firmą izraelską Top I Vision, został opracowany rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający bliskiego zasięgu "Sofar" (inaczej System Rozpoznania Bliskiego Zasięgu Calineczka-2004). Firma Top I Vision produkowała  i promowała go pod nazwą ”Casper 250”. Dopełnieniem BSL „Sofar” był bezzałogowy balon obserwacyjny „Rufus”. W latach 2008- 2009 na zlecenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON został opracowany bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy "Tarkus". W latach 2000-nych zostało powołane konsorcjum, w skład którego weszły: WITU, WAT, HSW SA, WB Electronics, Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. oraz Jelcz-Komponenty. Prowadzi ono prace nad artyleryjskim systemem rakietowym ”Homar-P”, polskim odpowiednikiem wyrzutni rakietowej MLRS.

WB Electronics stała się liderem prywatnej grupy przemysłowej pracującej na rzecz obronności państwa Grupa WB (WB Group). Tworzenie WB Group rozpoczęło się w 2009 r. od objęcia przez WB Electronics udziałów we Flytronic sp. z o.o., który stał się ośrodekiem badawczo- rozwojowym w dziedzinie systemów rozpoznawczo- obserwacyjnych w obszarze lotnictwa bezzałogowego. Następnie w 2011 r. do Grupy dołączyły trzy firmy: Radmor S.A., Arex sp. z o.o. i MindMade sp. z o.o..

W 2012 r., w wyniku wspólnych prac z Instytutem Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, powstał następny wiropłat rozpoznawczy „Virtus”. W tym samym roku, na potrzeby jednego z nieujawnionych klientów zagranicznych praco­wano bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy „Ozhar-Q”. W ramach drugiego konkursu Innotech (ścieżka programowa In-Tech), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, firma WB Electronics S.A. wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, złożyły wniosek o dofinansowanie projektu System obserwacyjny wynoszony za pomocą pocisku rakietowego. System ten otrzymał nazwę „Markus” . W 2014 r. nawiązana została współpraca z firmą Optimum- Tymiński i s-ka sp.j. oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w pracach rozwojowych w celu opracowania rozpoznawczo- uderzeniowego bezzałogowego systemu powietrznego „Pszczoła”.

W dniu 8.07.2015 r. Grupa WB Electronics zawiązała porozumie­nie o współpracy z firmą Thales. Współpraca obu przedsiębiorstw zakłada budowę taktycznego BSP śred­niego zasięgu w polskich zakładach, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej  o kryptonimie „Gryf” i bazującym na doświadczeniach brytyjskich oraz technologiach BSP Thales UK "Watchkeeper". W 2015 r. prowadzone były prace badawczo- rozwojowe nad bojowym BSP „Warrior”.

Konstrukcje:
WB Electronics "Sofar" (Top I Vision ”Casper 250”), 2004, rozpoznawczy bezpilotowy aparat latający.
WB Electronics "Rufus", 2004, bezzałogowy balon obserwacyjny.
WB Electronics (Flytronic) "FlyEye", 2008, bezzałogowy rozpoznawczy aparat latający.
WB Electronics "Tarkus", 2009, bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy.
WB Electronics "Virtus", 2012, bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy.
WB Electronics "Ozhar-Q", 2012, projekt bezzałogowego wiropłata rozpoznawczego.
WB Electronics (Flytronic) "Warmate", ok. 2013, bojowy bezzałogowy system powietrzny.
WB Electronics (Flytronic) "Ozhar", ok. 2013, bezzałogowy rozpoznawczy aparat latający.
WB Electronics (Flytronic) "SkyRanger", ok. 2014, bezzałogowy balon obserwacyjny.
WB Electronics (Flytronic) "Manta" / "FlyEye TUAV", 2014,bezzałogowy rozpoznawczy aparat latający.
WB Electronics (Flytronic) "FlySAR", 2014, bezzałogowy rozpoznawczy aparat latający.
Optimum / WB Electronics "Pszczoła", 2014, rozpoznawczo- uderzeniowy bezzałogowy system powietrzny.
WB Electronics "Warrior", ok. 2015, bojowy bezzałogowy statek powietrzny.

Źródło:

[1] Kiński A. ”FPS Bolechowo. Jak Feniks z popiołów”. Nowa Technika Wojskowa nr 4/2008.
[2] Kiński A. ”Pierwsza Langusta przekazana”. Nowa Technika Wojskowa nr 4/2007.
[3] Flytronic sp. z o.o..
[4] WB Electronics.
[5] „Balon obserwacyjny nad Błoniami”. FAKTY w INTERIA.PL - najnowsze wiadomości z Polski i ....
[6] "Quadrocoptery". Nowa Technika Wojskowa nr 9/2012.
[7] "System obserwacyjny wynoszony za pomocą pocisku rakietowego". Nowa Technika Wojskowa nr 9/2012.
[8] „Pszczoła – bezzałogowy system „wykryj i zniszcz”. DEFENCE 24.
[9] Pacholski Ł. "IX międzynarodowa wystawa Air Fair 2015". Lotnictwo nr 7/2015.

blog comments powered by Disqus