RM-Super bis, ok. 1962

Projekt rakiety doświadczalnej. Polska.

W ramach przygotowania nowych rozwiązań rakiet doświadczalnych, w Komórce Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery AGH, a następnie w Pracowni Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM wykonano liczne studia projektowe, obejmująca wstępny szkic konstrukcyjny i obliczenia, których końcowym efektem było obliczenie toru lotu i ocena osiągów rakiety. Kojarzono przy tym w różny sposób posiadane silniki rakietowe, tworząc projekty rakiet jedno- i wielostopniowych o różnym wyposażeniu. Do realizacji wybierano rozwiązanie najkorzystniejsze pod względem osiągów lub w inny sposób optymalnie spełniające wymagania programu badań. W ramach tych prac powstał projekt rakiety RM-Super bis, opracowany przez mgr. inż. Jacka Walczewskiego.

Nie został skierowany do realizacji.

Konstrukcja:
Rakieta dwustopniowa.
Napęd pierwszego stopnia miał stanowić silnik S-4, napęd drugiego stopnia- silnik S-1S w wersji z kadłubem duralowym. Niestety wersja ta nie przeszła pomyślnie prób stoiskowych.

Dane techniczne RM-Super bis, projektowane (wg [1]):
Pułap obliczeniowy- 11,7 km.

Źródło:

[1] Walczewski J. ”Polskie rakiety badawcze”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1982.
blog comments powered by Disqus