RM-2, 1959

Projekt rakiety doświadczalnej. Polska.
Projekt rakiety doświadczalnej RM-2. (Źródło: rys. Krzysztof Luto).

Po zawieszeniu w pierwszym kwartale 1957 r. prac nad projektem rakiety doświadczalnej RM-0, opracowano zarys programu realizacji serii rakiet RM. Przewidywał on 3 etapy:
- rakieta jednostopniowa RM-1,
- rakieta dwustopniowa RM-2,
- rakieta trzystopniowa RM-3.

Na podstawie tego schematu tworzono projekty rozwiązań różnych wariantów silników i rakiet. W rzeczywistości podany wyżej schemat uległ daleko idącej modyfikacji. Tylko rakieta RM-1 była zrealizowana zgodnie z pierwotnym programem. Likwidacja Komórki Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery AGH w 1959 r. spowodowała, że rozwój konstrukcji rakiety RM-2 poszedł zamiast w kierunku powiększania pułapu- w kierunku powiększania ładunku użytecznego. Rakieta ta dała początek serii rakiet RP-1/RP-2. Natomiast rakieta dwustopniowa została zrealizowana, jako typ RD-42, dopiero w 1962 r. i w formie znacznie odbiegającej od konstrukcji RM-2 z 1959 r.

Konstrukcja:
Rakieta dwustopniowa na paliwo stałe. Miała składać się z opracowanego od nowa pierwszego stopnia oraz rakiety RM-1 jako drugi stopień.

Źródło:

[1] Walczewski J. ”Polskie rakiety badawcze.”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1982.
blog comments powered by Disqus