BALKO, 1961-1962

System balonowy do sztucznego oddziaływania na chmury. Polska.
W latach 1961-1962 prowadzono w Pracowni Rakietowych Sondowań Atmosfery PIHM prace, mające na celu rozeznanie metod i środków sztucznego oddziaływania na chmury. W ramach tych prac przeprowadzono eksperymenty samolotowe i balonowe z opracowanym we własnym zakresie systemem balonowym BALKO. W tym czasie też zrealizowano rakietę doświadczalną RASKO-1.

Źródło:

[1] Walczewski J. ”Polskie rakiety badawcze.”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1982.
blog comments powered by Disqus