Villiers-26, 1930

Wodnosamolot patrolowy. Francja.
Wodnosamolot patrolowy Villiers-26. (Źródło: archiwum).
W Polsce.

W kwietniu 1930 r. wytwórnia Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz złożyła propozycję (razem z samolotami Lublin R-VIII i Lublin R-XV) na dostawę wodnosamolotów francuskich, których budowę na prawach licencyjnych można było by uruchomić w kraju: w tym  Villiers-26, oraz CAMS-37A3, CAMS-46ET2, CAMS-55HB, LeO H-18E2, LeO H-193. Propozycja nie została przyjęta.

Konstrukcja:

Dane techniczne:

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
blog comments powered by Disqus